Kalender
WebSitePlan
De Club
Bestuur
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA
 
 
Kalender

De gewone vergaderingen

Alle vrijdagen is er een "wekelijkse vergadering". Dit is een gezellig samenzijn waar de hete hangijzers van de hobby, de vriendenkring of de vereniging kunnen besproken worden.

Iedereen is welkom, maar regelmatig bezoek verplicht tot lid worden ! Onze vereniging is een vzw en is dus verplicht erover te waken dat geen vreemden toegang krijgen.
Kennismaking nochtans is mogelijk. Je wordt bij je bezoek in een register ingeschreven; driemaal bezoeken per jaar mag.
Bezoekers op bijzondere vergaderingen, zoals voordrachten over de hobby of andere interessepunten, zullen niet hoeven te voldoen aan voorgaande regel.
Het komt erop neer dat we geen café worden...

Andere vergaderingen

Deze worden aangekondigd via de geëigende kanalen van de radio-amateurs. Iedereen is welkom.
Er wordt al dan niet een bescheiden inkom gevraagd; dit wordt ook duidelijk vermeld. Vaak is in de inkomprijs een consumptie begrepen. Deze manifestaties zijn niet noodzakelijk op vrijdagavond!

Komende manifestaties (klik op "info" voor meer info...)

Datum Uur

Aard manifestatie
inkom
 

Voorlopig geen data! Sorry

Zie opstartpagina voor komende zaken

 
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

Jaarlijkse Algemene Vergadering