Bedankt voor het aanmelden op onze site.  
Je kan hier je keuze maken tussen :
De klassieke site in html - info De interactieve site - het forum
Speciale aanbieding voor ATV 6 cm: LNB naar gewone satelliet rx.

 

Komende activiteiten:

 

--------------------------------------------------------------------------

Tijd voor het vernieuwen van het lidgeld: lees hier meer...

---------------------------------------------------------------------------

Harec cursus 2013-2014.

Start op 2 oktober 2013.


UBA Gent en RADIO SHACK GENT (OVRC VZW), hebben het genoegen om je uit te nodigen om deel te nemen aan
de Harec cursus die in 2013-2014 wordt georganiseerd in de club aan de Ham 163-165 te 9000 Gent.

Het volgen van de cursus biedt talrijke voordelen. Zo is er geen voorkennis van elektriciteit en elektronica vereist.
De lessen worden gegeven in “schuifjes”, zodat de lesstof telkens gemakkelijk te verwerken is.
Ook leken op het elektronica gebied kunnen zich zo voorbereiden op het harecexamen.

Lees verder:     Download het ganse document (pdf-file)
                 Download een printbare data lijst (doc file)
 
 
Tijd voor hernieuwen lidmaatschap:
OPGELET nu € 20,00
(zie pagina "lidworden")

 

 


Belangrijk: ATV gebeuren
-------------------------

LISTING BELGISCHE ATV STATIONS


Beste OM,
De ATVactiviteit kent een langzame maar gestadige groei, deze is deels te wijten is aan het stijgend aantal ATV repeaters die steeds beschikbaar zijn, onder andere als baken voor de verbeteringen aan de ontvangstinstallatie of eveneens .... meer

Download hier rechtstreeks

1) Het hele verklarende document (.doc file)

2) Het bijhorende formulier om terug te sturen. (.xls file)

 

Het ATV team dankt u voor uw medewerking !
-----------------------------------------------

OVRC vzw

Ondernermingsnummer : 415.161.384
Maatschappelijke zetel : Ham 163/165 te 9000 GENT Belgium

 

Bankrekeningsnummer:                 BE36 9796 2660 8281
Lidgeld (per kalenderjaar) :             € 20,00