Bedankt voor het aanmelden op onze site.  
Je kan hier je keuze maken tussen :
De klassieke site in html - info De interactieve site - het forum
Speciale aanbieding voor ATV 6 cm:
             LNB naar gewone satelliet rx.

VERSLAG
van de Algemene Statutaire Vergadering
27 februari 2015

OVRC JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
EN
BESTUURSVERKIEZINGEN
Vrijdag 27 februari 2015 om 21 u. Lokalen OVRC vzw
Ham 163-165, 9000 Gent

-------------:::-------------


De secretaris diende vast te stellen dat er zich geen extra kandidaten voor het bestuur hebben aangeboden, en er hem evenmin werd gevraagd om de agenda met enig punt aan te vullen.
Welkomstwoord van de Voorzitter, ON6ZV met uiteenzetting over de werking van het voorbije jaar en een overzicht van de te verwachten activiteiten met als hoogtepunt in september 2015 de viering van 40 jaar VZW OVRC en inhuldiging van de nieuwe lokalen.
De verslagen van de bestuursvergaderingen lagen ter beschikking, doch de secretaris diende vast te stellen dat deze niet werden geraadpleegd,
De penningmeester, ON5AN die kon mededelen dat de financiële toestand bevredigend is. ON8ZH bracht verslag uit omtrent de controle van de boekhouding, hierop was er geen enkele opmerking te maken en hij adviseerde de AV om de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2014, wat door de vergadering werd aanvaard.
De kiesverrichtingen gebeurden onder toezicht van ON6OM en ON7EG, die unaniem door de AV daartoe werden aangesteld. Er waren 36 kiezers die hun stem hebben uitgebracht waarvan 2 bij volmacht. Werden herverkozen : ON6ZV, ON5NN, ON4CES, ON4VVV
Rondvraag, waarbij ON3ALE uitdrukkelijk mandaat vroeg om zich over de log en de QSL kaarten van de club te mogen bekommeren, wat hem unaniem bij handgeklap werd verleend.
ON3IG stelde een vraag omtrent de komende Hareccursus,
ON3ALE hoopte dat er een CW cursus zou worden ingericht.
ON6DC biedt aan om één of meerdere voordrachten over antennetechniek te organiseren.
Het variapunt werd hiermee afgesloten
Na afkondiging van de uitslag van de verkiezingen werd de vergadering besloten en boden de verkozenen het publiek een drankje aan.
Het OVRC bestuur mocht zich verheugen om de aanwezigheid van de UBA voorzitter ON7TK.
73
de Steven on4slb

Komende activiteiten:


----------------------------------------------------------------------------------

Mini dxpedition HB0/OO6P – 2015

4 leden van de sectie GNT gaan qrv zijn vanuit Liechtenstein
van 21/06/2015 tot 26/06/2015

Operators : ON6ZV-ON6OM-ON7EG-ON4MW

QSL via ON6ZV

We gaan qrv zijn in SSB - RTTY - PSK63/PSK31

All info op: www.qsl.net/on6om/hb0-oo6p

Grts. ON6OM – René
www.on6om.be

-----------------------------------------------------------------------------------
Niet alle voorwerpen zijn verkocht op de hambeurs...
Binnenkort zal de lijst aangepast worden op
de pagina "te koop".

(nog niet gebeurd)

---------------------------------------------------------------------------------------

Verder staat nog op de agenda:viering 40j OVRC,
activatie speciale call voor de neergestorte zeppelin in 1915,
cursus basisvergunning (UBA-GNT), Harec cursus.

 

---------------------------------------------------------------------------

Harec cursus 2014-2015

Start op ...

 
 
lidmaatschap >>>>>>
OPGELET nu € 20,00
(zie pagina "lidworden")

 

 


Belangrijk: ATV gebeuren
-------------------------

LISTING BELGISCHE ATV STATIONS


Beste OM,
De ATVactiviteit kent een langzame maar gestadige groei, deze is deels te wijten is aan het stijgend aantal ATV repeaters die steeds beschikbaar zijn, onder andere als baken voor de verbeteringen aan de ontvangstinstallatie of eveneens .... meer

Download hier rechtstreeks

1) Het hele verklarende document (.doc file)

2) Het bijhorende formulier om terug te sturen. (.xls file)

 

Het ATV team dankt u voor uw medewerking !
-----------------------------------------------

OVRC vzw

Ondernermingsnummer : 415.161.384
Maatschappelijke zetel : Ham 163/165 te 9000 GENT Belgium

 

Bankrekeningsnummer:                 BE36 9796 2660 8281
Lidgeld (per kalenderjaar) :             € 20,00