Bedankt voor het aanmelden op onze site.  
Je kan hier je keuze maken tussen :
De klassieke site in html - info De interactieve site - het forum
Speciale aanbieding voor ATV 6 cm:
             LNB naar gewone satelliet rx.

 

Komende activiteiten:


Voordracht op 24/10/2014 om 20.30 uur

"Van Bliksem tot Vonk."

Maxwell en zijn theoriën, met een heel eigenaardig resultaat
Hertz probeert een proef om de theoriën van Maxwell te bewijzen of te weerleggen, en vindt de vonkenzender uit
Marconi maakt de eerste verbindingen op grote afstand, en de "wireless" bewijst een zeer nuttig toestel te zijn bij de ramp van de Titanic.
De detectoren, de afstemming, de vele verbeteringen en verslechteringen, de brevetten oorlog.
De vonkenzender in de Eerste Wereldoorlog.
De vonkenzender wordt een bruikbaar toestel.
Het vreemde spectrum van de vonkenzender.
Het verbod op het gebruik van vonkenzenders en de uitzonderingen
Moderne vonkenzenders
De zusjes en broertjes van de vonkenzenders : de Teslaspoelen

Een vonkenzender als studieobject : een vonkenszender .... met transistoren ?????

Met een massa dias, werkende toestellen, demonstraties,... scoopbeelden,...
Duur in totaal max ca 3.5 uur.

 


Met vriendelijke groeten,

Wilfried ON6IN

iedereen welkom !!!!!!!

 

---------------------------------------------------------------------------

Harec cursus 2014-2015

Start op ...

 
 
lidmaatschap >>>>>>
OPGELET nu € 20,00
(zie pagina "lidworden")

 

 


Belangrijk: ATV gebeuren
-------------------------

LISTING BELGISCHE ATV STATIONS


Beste OM,
De ATVactiviteit kent een langzame maar gestadige groei, deze is deels te wijten is aan het stijgend aantal ATV repeaters die steeds beschikbaar zijn, onder andere als baken voor de verbeteringen aan de ontvangstinstallatie of eveneens .... meer

Download hier rechtstreeks

1) Het hele verklarende document (.doc file)

2) Het bijhorende formulier om terug te sturen. (.xls file)

 

Het ATV team dankt u voor uw medewerking !
-----------------------------------------------

OVRC vzw

Ondernermingsnummer : 415.161.384
Maatschappelijke zetel : Ham 163/165 te 9000 GENT Belgium

 

Bankrekeningsnummer:                 BE36 9796 2660 8281
Lidgeld (per kalenderjaar) :             € 20,00