Bedankt voor het aanmelden op onze site.  
Je kan hier je keuze maken tussen :
De klassieke site in html - info De interactieve site - het forum

Het Bestuur op de plechtige inhuldiging.

Klik hier om verder te gaan in de klassieke website

Speciale aanbieding voor ATV 6 cm:
             LNB naar gewone satelliet rx.

Komende activiteit

Vrijdag 29/1/2016

Nieuwjaarsdrink in de club

Allen daarheen rond 20,00 u

Aanvang plechtigheden rond 21,00 u

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Statutaire Vergadering


OVRC JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
EN
BESTUURSVERKIEZINGEN


Vrijdag 26 februari 2016 om 21u. OVRC Lokaal
St.-Corneliusstraat 6, 9030 Mariakerke-Gent

U bent vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van VZW OVRC op vrijdag 26 februari 2016 om 21u aan de Sint-Corneliusstraat 6, 9030 Gent.
Enkel O.V.R.C. leden zijn stemgerechtigd! Hernieuw dus uw ledenbijdrage, mocht u het nog niet hebben gedaan.

AGENDA

-Welkomstwoord van de Voorzitter.
-Herdenking van de overleden leden en oud-leden.
-Verslag van de Voorzitter omtrent de jaarwerking. Verslagen van de bestuursvergaderingen zijn beschikbaar.
-Verslag van de Penningmeester. De Boekhouding kan ter plaatse worden geraadpleegd.
-Verkiezingen, zijn herverkiesbaar :

ON6ZV als voorzitter,       ON5AN,                   ON1DJJ,                ON4STV,                    ON4SLB.

 


-Rondvraag en notuleren van de eventuele opmerkingen.
-Uitslag van de verkiezingen.
-Einde en traditioneel bieden de verkozenen het talrijk opgekomen publiek een drankje aan.

Mocht u agendapunten willen toevoegen of wenst u zich verkiesbaar te stellen, laat dan
vóór 24 februari 2016 om 24u.local time een mail aan on4slb@uba.be
Wij verwachten U, en rekenen op uw aanwezigheid.
73
De Steven on4slb, secretaris OVRC VZW.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Watch this space!

Komende activiteiten:
---------------------------

Spreekbeurten ON6DC over antennes en meer...

Eerste vrijdag van het nieuwe jaar in de club 20u00.

 

ATV Festijn 2016

Lees hier meer...

----------------------------------------------------------------------------------------------

klik hier voor alle info over komende HAREC lessen

Lessen HAREC

HAREC CURSUS 2015-2016
UNIEKE KANS :
WORD NU EEN FULL LICENCE ZENDAMATEUR !!!
IN DE RADIO SHACK GENT

Lees verder hier:
----------------------------------------------------------------------------------

Verder staat nog op de agenda:
 

lidmaatschap >>>>>>
OPGELET nu € 20,00
(zie pagina "lidworden")

 

 


Belangrijk: ATV gebeuren
-------------------------

LISTING BELGISCHE ATV STATIONS


Beste OM,
De ATVactiviteit kent een langzame maar gestadige groei, deze is deels te wijten is aan het stijgend aantal ATV repeaters die steeds beschikbaar zijn, onder andere als baken voor de verbeteringen aan de ontvangstinstallatie of eveneens .... meer

Download hier rechtstreeks

1) Het hele verklarende document (.doc file)

2) Het bijhorende formulier om terug te sturen. (.xls file)

 

Het ATV team dankt u voor uw medewerking !
-----------------------------------------------

OVRC vzw

Ondernermingsnummer : 415.161.384
Maatschappelijke zetel : Ham 163/165 te 9000 GENT Belgium

 

Bankrekeningsnummer:                 BE36 9796 2660 8281
Lidgeld (per kalenderjaar) :             € 20,00

onze oude club, ter herinnering.