Bedankt voor het aanmelden op onze site.  
Je kan hier je keuze maken tussen :
De klassieke site in html - info De interactieve site - het forum
Speciale aanbieding voor ATV 6 cm:
             LNB naar gewone satelliet rx.

 

IN MEMORIAM
ON2DAM
WILLY
+ 5 juni 2015
Gent, donderdag 11 juni 2015Op zaterdag 13 juni om 10u te Westlede, Lochristi neemt VZW OVRC en haar bestuur met droefheid in het hart afscheid van haar oud bestuurslid, Willy.

Willy is op 5 juni ll. plots, en totaal onverwacht van ons heengegaan tijdens een verblijf in Frankrijk.

Willy was een vat vol verhalen, o.a. over zijn unlic-tijd en zijn activiteiten op de alternatieve banden. Het suffix van zijn call is trouwens nog een erfenis van zijn drukke bezigheid op de alternatieve band.

Hij behoorde tot de aller eerste lichting van de basiscursisten die na het eerste praktijkexamen, in Brussel met goed gevolg het theoretisch examen heeft afgelegd.

Hij was een gedreven antenne experimentator, en terwijl hij zich bekommerde over wijlen zijn echtgenote, vond hij verwijl in de digitale modes, die hij toen als ON3DAM tot in de puntjes beheerste.

Hij is enige tijd actief geweest in ons bestuur tot zijn liefde voor Marry Ann en
EA-land, waar hij telkens langere tijd verbleef, hem riepen. Hierdoor was hij wat minder actief op de banden en zagen we hem ook wat minder in de club.

Het bestuur van OVRC en haar leden, evenals UBAgnt gedenken Willy hartelijk voor zijn inzet voor de lokale UBA afdeling (Gent en later Deinze), en OVRC.

Uit bovenstaande zal iedereen begrepen hebben dat hij een wegbereider was voor de talrijke nieuwe leden die tot onze mooie hobby toetraden via de basisvergunning.

Willy, dat je steeds optimistische en goede vibes ons verder mogen blijven inspireren.

Namens het bestuur van OVRC,

De secretaris,

ON4SLB.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boodschap van de CM

TNX aan allen die dit triestig nieuws hebben verwerkt en doorgezonden.

Alle OM’s die Willy ook goed gekend hebben zijn ook uitgenodigd op de koffietafel.

Dat heeft Mary-Anne me gezegd. Nora en ikke blijven op de koffietafel op aandringen van Mary-Anne.

Maar ik moet het wel weten tegen donderdagavond want ik moet het vrijdagmorgen doorgeven aan haar met hoeveel personen we deelnemen aan de koffietafel !

Willy is overleden aan een hartaderbreuk in de nacht van 5 op 6 juni.

Hij is daar ter plaatse gecremeerd. Hij was 69 j !

De Gentse Vriendenronde zal nu zondag in het teken zijn van onze betreurde vriend Willy, als dankbetuiging.

Willy was namelijk de man die het idee naar voor bracht om een Gentse Vriendenronde te organiseren op de 145.525. (is nu op 145700 repeater ON0OV - webmaster)

Tot zaterdagmorgen ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komende activiteiten:


----------------------------------------------------------------------------------

Mini dxpedition HB0/OO6P – 2015

4 leden van de sectie GNT gaan qrv zijn vanuit Liechtenstein
van 21/06/2015 tot 26/06/2015

Operators : ON6ZV-ON6OM-ON7EG-ON4MW

QSL via ON6ZV

We gaan qrv zijn in SSB - RTTY - PSK63/PSK31

All info op: www.qsl.net/on6om/hb0-oo6p

Grts. ON6OM – René
www.on6om.be

-----------------------------------------------------------------------------------
Niet alle voorwerpen zijn verkocht op de hambeurs...
Nog te koop uit nalatenschap ON1IM

Klik hier

---------------------------------------------------------------------------------------

Verder staat nog op de agenda:viering 40j OVRC,
activatie speciale call voor de neergestorte zeppelin in 1915,
cursus basisvergunning (UBA-GNT), Harec cursus.

 

---------------------------------------------------------------------------

Harec cursus 2014-2015

Start op ...

 
 
lidmaatschap >>>>>>
OPGELET nu € 20,00
(zie pagina "lidworden")

 

 


Belangrijk: ATV gebeuren
-------------------------

LISTING BELGISCHE ATV STATIONS


Beste OM,
De ATVactiviteit kent een langzame maar gestadige groei, deze is deels te wijten is aan het stijgend aantal ATV repeaters die steeds beschikbaar zijn, onder andere als baken voor de verbeteringen aan de ontvangstinstallatie of eveneens .... meer

Download hier rechtstreeks

1) Het hele verklarende document (.doc file)

2) Het bijhorende formulier om terug te sturen. (.xls file)

 

Het ATV team dankt u voor uw medewerking !
-----------------------------------------------

OVRC vzw

Ondernermingsnummer : 415.161.384
Maatschappelijke zetel : Ham 163/165 te 9000 GENT Belgium

 

Bankrekeningsnummer:                 BE36 9796 2660 8281
Lidgeld (per kalenderjaar) :             € 20,00